Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje kūrę
Tičino, Laugano ežero pakrančių ir Graubiundeno menininkai