top of page
Sala, Sebastjanas (po 1587 – 1653)

 

Sebastiano Sala, Sebastijonas Salė

Luganas

 

Architektas ir skulptorius. Vienas profesionaliausių XVII a. pirmosios pusės Lenkijos-Lietuvos skulptorių. Krokuvoje minimas nuo 1623 m., miesto pilietybę gavo 1630 m., o 1644 m. tapo karališkuoju Vavelio pilies architektu. Dirbo įvairiuose Lenkijos miestuose statydamas sakralinius pastatus, kurdamas antkapius ir koplyčias, taip pat prisidėjo prie karališkųjų rezidencijų statybų ir remontų. Vykdydamas tuos užsakymus neįtikėtinai daug keliavo po Lenkiją-Lietuvą ir net Vengriją.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Vilnius:
* Šv. Kazimiero koplyčia (Vilniaus katedra)

** Šv. Mykolo bažnyčia (Leono Sapiegos antkapis, Kristupo Sapiegos epitafija)

** Švč. Trejybės (unitų) bažnyčia (Barboros Naruševičiūtės-Tiškevičienės antkapis)

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

** - šiandieniniai menotyrininkai nesutaria kuriam Tičino skulptoriui priskirti šį kūrinį. M. Karpowicz mano tai buvus bendru S. Salos ir A. Kastelio darbu, o M. Matušakaitė - brolių Kostantės ir Džovanio Džakomo Tenkalų.

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, Ticino 2002, 155-192.

  • Marija Matušakaitė, Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK, Vilnius 2009, 144-161.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page