top of page
Tenkala, Džovanis Džakomas (apie 1593 – 1653)

 

Giovanni Giacomo Tencalla, Jokūbas Tenkala

Bisonė (Lugano ežero pakrantės)

 

Architektas, skulptorius, akmentašys. Lenkijos-Lietuvos valdovo Zigmanto Vazos architekto M. Kastelio sūnėnas. Atvyko į Vilnių kartu su broliu Kostantė Tenkala. 1623-1630 m. dalyvavo dekoruojant Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčią ir Žemutinę pilį. 1630-1638 m. buvo žymių Austrijos giminių – Dietrichsteinų ir Liechtensteinų – samdiniu, dirbusiu prie jų projektų Moravijoje ir Austrijoje. 1638 m. sugriuvus kupolui vienoje iš jo statomų Moravijos bažnyčių, prarado turtingus mecenatus. 1642-1644 m. jis vėl minimas Vilniuje, kur dirbo Žemutinėje pilyje. Užsakymų turėjo ir Vijos miestelyje, dabartinėje Baltarusijoje. Nors bendradarbiavimo su broliu Kostantė pobūdis nėra iki gali aiškus, tačiau manoma kad kartu jie sukūrė LDK didikams epitafijų ir antkapių. Nuo 1647 m. jis gimtinėje, kur praleido likusią gyvenimo dalį.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Vija (Іўе): Parapinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia (bažnyčia perstatyta, bet išliko; Tenkalos kurti altoriai neišliko)

Vilnius:

Šv. Kazimiero koplyčia (Vilniaus katedra)

** Šv. Mykolo bažnyčia – Kristupo Sapiegos epitafija ir žemutinė pagrindinio altoriaus dalis

** Švč. Trejybės unitų cerkvė (Barboros Naruševičiūtės-Tiškevičienės antkapis)

Vilniaus Katedra – *Samuelio Paco epitafija, Stanislovo Kiškos ir Martyno Žagielo epitafijos (neišliko)

Žemutinė pilis-Valdovų rūmai

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

** - šiandieniniai menotyrininkai nesutaria kuriam Tičino skulptoriui priskirti šį kūrinį. M. Karpowicz mano tai buvus bendru S. Salos ir A. Kastelio darbu, o M. Matušakaitė - brolių Kostantės ir Džovanio Džakomo Tenkalų.

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Piotr Jacek Jamski, Kaplica Św. Kazimierza w wilnie i jej twórcy, LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, Vilnius 2008, 91-112.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, Ticino 2002, 135-153.

  • Lietuvos dailininkų žodynas, t.1: XVI-XVIII a., Vilnius 2005, 257-258.

  • Marija Matušakaitė, Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK, Vilnius 2009, 164-180.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część III, t. 4: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego wjewództwa Wileńskiego, Kraków 2011.

  • Mindaugas Paknys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009, 36-39.

  • Ivano Proserpi, I Tencalla di Bissone, Lugano 1999.

  • Birutė Rūta Vitkauskienė, Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje, Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, Vilnius 2006, 46-67.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page