top of page
Poma, Mikelė (? – 1708)

 

Michele Poma (šaltiniuose ir mokslinėje literatūroje dar vadinamas Poman)  

Bruzino Arsicijus (Lugano ežero pakrantės)

 

Akmentašys ir skulptorius. Į Lenkiją tikriausiai atvyko iš Vengrijos. Nuo 1667 m. gyveno Krokuvoje, kur 1681 m. gavo piliečio teises. Ten užėmė garbingas pareigas mūrininkų ir akmentašių ceche. Prižiūrėjo marmuro gamybą ir platinimą iš Lenkijoje, prie Krokuvos buvusių akmens skaldyklų. 1672- 1689 m. buvo vienas iš pagrindinių specialistų, tiekusių marmurą Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios statyboms.

M. Pomos kilmė nėra iki galo aiški. M. Karpowicz jį kildina nuo Lugano ežero pakrančių - Bruzino Arsicijaus arba Mendrizijaus miestų, daugiausiai remdamasis tuo, jog tuose miesteliuose nuo viduramžių gyveno Pomai. Anot M. Paknio, šie išvedžiojimai yra mažai tikėtini, nes su Pažaisliu susijusiuose dokumentuose ir laiškuose, jis minimas kaip vengras, pasirašinėjo vokiškai (Michael Pomann). Praktiškai nėra tikimybės, kad būtų kilęs nuo Lugano pakrančių. Beje, juo piktinosi ne tik Pažaislio kamalduliai dėl terminų nesilaikymo, bet ir nuo Lugano ežero atvykęs P. Putinis. Iš pastarojo laiškų nepanašu, kad jį laikytų savo kraštiečiu.

 
Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Kaunas: Pažaislio kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nel ‘600, Ticino 1983, 149-150.

  • Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, Pažaislis, baroko vienuolynas Lietuvoje, Vilnius 2001.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page