top of page
Putinis, Pjetras (1633-1699)

 

Pietro Puttini, Petras Putinis

Albogazijus (Valsolda)

 

Architektas. Į Lietuvą atvyko tarpininkaujant giminaičiui, karaliaus architektui I. Afaitačiui. Pasamdytas LDK kanclerio K. Z. Paco, 1672-1691 m. be didesnių pertraukų dirbo Pažaislyje. Tuomet buvo atlikti visi svarbiausi komplekso statybos darbai. Iki 1682 m. jam talkino brolis Karlas. Istorikai nesutaria, ar Pjetras buvo Pažaislio kamaldulių bažnyčios ir vienuolyno projektuotojas, ar tik darbų vykdytojas. Buvo įtrauktas dar į vieną ar kelis kitus K. Z. Paco architektūrinius projektus įvairiose Lietuvos vietose. Dirbdamas Pažaislyje, užsakovų rado gretimame Kaune: statė dvi bažnyčias. Senatvę praleido gimtojoje Valsoldoje (1691-1699).

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Jieznas: K. Z. Paco rūmai (neišliko)
Kaunas:

Dominikonų Dievo Kūno bažnyčia

Pažaislio kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia

Šv. Kryžiaus bažnyčia

Vygriai: *Kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia

Vilnius:

*Basųjų karmeličių Šv. Juozapo bažnyčia (neišliko)

*Šv. Teresės bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Artyści włoscy w Pożajściu. Pietro Puttini i Giovanni Merli, Rocznik Historii Sztuki, tom XXI, 1995, 317-333.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti Valsoldesi in Polonia nel ‘600 e ‘700, Como 1996, 86-95.

  • Mindaugas Paknys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009, 46-49.

  • Mindaugas Paknys, Nowe żródła o artystach w Pożajściu w kręgu mecenatu Krzysztofa Zygmunta Paca, Buletyn Historii Sztuki, 2000, nr. 1/2,153-161.

  • Mindaugas Paknys, Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, Vilnius 2013.

  • Mindaugas Paknys, Pažaislis. Menas ir istorija, Vilnius 2005.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page