top of page

Kamaldulių vienuolynas

Martyno Ambrazo nuotraukos

P. Putinis (Albogazijus) buvo vienu svarbiausių Pažaislio kamaldulių bažnyčios ir vienuolyno architektu. Hipotetiškai manoma, kad pastarojo mecenatas K. Z. Pacas kvietėsi P. Putinį, kad šis suprojektuotų dar vieną kamaldulių vienuolyno ir bažnyčios kompleksą Vygriuose. Panašiai kaip ir Pažaislis, ši vietovė yra miškingoje ir labai gražioje vietoje. Nors šiandien yra Lenkijos teritorijoje, tačiau apylinkėse išliko daug lietuviškai kalbančių autochtonų.

Teigiama, kad vienuolyno statyba prasidėjo 1678 m. tačiau buvo nutraukta ir pagrindiniai darbai vyko tik 1704-1745 m. t.y. kai P. Putinis jau senai buvo miręs. Ankstyvieji šaltiniai teikia užuominų, kad Putinis galėjo prisidėti prie pirmosios bažnyčios projektavimo. Tačiau nėra žinoma kiek pirmasis projektas buvo panaudotas XVIII a. pradžioje pradėjus statyti dabartinę Vygrių bažnyčią.  Vizualiai galima matyti, kad šio vienuolyno ir bažnyčios architektūrinis sprendimas yra daug paprastesnis nei Pažaislyje.

 

Remiantis naujais M. Paknio rastais duomenimis, verta pastebėti, kad 1692 d. gegužės 5 d. Monte Coronos kongregacijos kamaldulių susirinkime iš tikrųjų leista statyti Vygriuose pagal Putinio projektą, bet ne bažnyčią, o tik šešias mūrines celes eremitoriume, kurios buvo pastatytos 1699 metais. Minima, jog planuojama statyti ir kitus pastatus. Taigi lieka nežinoma, ar tikrai Putinis parengė projektą, kuriuo vadovaujantis 1704 m. buvo pradėta mūrinės bažnyčios statyba, ar jos statyba buvo pavesta kitam architektui.

Sekant dar viena hipoteze, bažnyčią galėjo projektuoti ir kažkokius statybos darbus atlikti Domenikas Fontana (Mendrizijus). Tokią mintį iškėlė A. Kaladžinskaitė, kuri taip pat teigia, kad "svarstymui, ar galėjo Domenico Fontana projektuoti Vygrių bažnyčią, nepakanka pagrindimo." Galbūt jis tik prižiūrėjo vėlesnius statybos darbus vienuolyno komplekse, o gal lankėsi vedinas kitokių reikalų. Bet kokiu atveju, šaltinuose yra minimi jo viešėjimai vienuolyne statybų metu. Tolesnius Domeniko ryšius su Vygrių kamalduliais rodo jo sūnaus Juozapo bandymas tapti vienuoliu: 1749 m. į Pažaislio kamaldulių vienuolyno noviciatą su Vygrių prioro rekomendacija išbandymui priimtas Juozapas Fontana netrukus dėl gebėjimų stokos iš vienuolyno buvo išsiųstas.

bottom of page