top of page
PALENKĖ – LENKIJOS RESPUBLIKA
DSC_0020.JPG

Prisikėlimo bažnyčios Balstogėje fragmentas su Lietuvos ir Lenkijos herbais.

R. Kamuntavičiaus nuotrauka

LDK apėmė ne tik didelę dalį dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų dalį, bet ir rytinį Latvijos bei šiaurės-rytinį dabartinės Lenkijos Respublikos kraštą. Pastarasis Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausė nuo XIII/XIV a. Tik XIX-XX a. jis tapo Lenkijos dalimi. Istoriškai, ši dalis yra vadinama Palenke. Šiandien joje susikoncentravusi Lenkijos baltarusių mažuma. Krašto šiaurėje, taip vadinamos Suvalkijos žemėse, nuo seno gyvena lietuviškai kalbantieji. Dar šiandien lietuvių ir baltarusių tautinės mažumos yra vyraujančios šiame šiaurės-rytiniame Lenkijos krašte. XXI a. pradžioje, didžioji šio krašto gyventojų dalis savo istorine atmintimi vis dar sieja save su buvusia LDK valstybe.

Palenkė, ypač jos pietinė dalis, buvo svarbus kultūrine ir ekonomine prasme LDK kraštas. Istoriškai, svarbiausias jos centras buvo Brestas, tik XX a. dirbtinai siena atskirtas nuo vakarinių regiono žemių. Tai buvo arčiausiai prie Varšuvos ir kitų svarbių Lenkijos centrų – Krokuvos ir Liublino – esanti LDK dalis. Per ją ėjo svarbūs keliai iš vakarų Europos į LDK ir toliau į Maskvą bei Rusijos žemes. Dar daugiau, čia buvo kelios svarbios galingiausių šalies giminių rezidencijos, Kodenyje - Sapiegų, o Bialoje - Radvilų. Būtent šiose vietovėse aptinkame pirmuosius Alpių papėdžių menininkų pėdsakus jau XVII a. pirmoje pusėje. Šalia šių rezidencijų buvo daug nedidelių pasienio miestų ir miestelių – tokių kaip Vlodava, Lešna ir Janovas, – kuriuose kiek vėliau, XVIII a., savo pėdsakus paliko sekančių kartų architektai, kilę nuo Lugano ežero pakrančių.

Šiaurinė Palenkės dalis, šiandien besiribojanti su dabartine Lietuva, buvo rečiau apgyvendinta, apaugusi miškais. Būtent čia driekėsi Belovežos giria. Vygrių kamaldulių vienuolyne randami net dviejų XVII-XVIII a. sandūros architektų pėdsakai. Paradoksaliai, dar vieno valsoldiečio – A. Parakos – darbo kopija yra Baltstogėje. XXI a. pradžioje čia atstatyta prieš pusšimtį metų Baltarusijose teritorijoje, Berezveče, sugriautas, kaip manoma, jo projektuotas šedevras – Vilniaus baroko stiliaus dvibokštė bažnyčia.

bottom of page