top of page
Palenkė (Lenkijos Respublika)

Lešna

Leśna Podlaska
Photo 195693091 © Krzysztof Janczewski | Dreamstime.com

Palenkės Lešnos Šv. Petro ir Povilo bazilika

Lešnos Paulinų bažnyčia (šiandien Palenkės Lešnos Šv. Petro ir Povilo bazilika) buvo perstatoma XVIII a. 3-4 dešimtmetyje. Darbams vadovavo italas Vinčentas Raketis (Vincento Rachetti). Tačiau neabejojama, kad projektas buvo sukurtas uošvio K. A Bajaus (Maljazas). Šie du architektai glaudžiai bendradarbiavo statydami šventoves Palenkės regione. Turbūt didžiausias išlikęs jų projektas yra už kelių dešimčių kilometrų esančiose Semiatyčėse (ši vietovė nepriklausė LDK).

bottom of page