top of page
Bajis, Karlas Antonijus (1678 - 1740)

 

Carlo Antonio Bai
Maljazas (Lugano ežero pakrantės)

Žymiausias XVIII a. pirmosios pusės Varšuvos architektas, kai kuriomis savo nuostatomis pralenkęs epochą. Nuo 1693 m. globojamas tėvynainių, ypač Andrėja Pocos (Andrea Pozzo, 1642-1709), dirbo ir buvo ugdomas Romoje prie įvairių projektų, tame tarpe Il Gesù bažnyčioje, kur prisidėjo prie Ignacijaus altoriaus kūrimo. Į Lenkiją atvyko apie 1708 m., o šios šalies bajorystę gavo 1735 m. Dirbo daugeliui epochos didikų šeimų: statė ir rekonstravo Radvilų rūmus Varšuvoje, Zamoiskių, Jano Klemenso Branickio, Karaliaus rūmus ir kitus pastatus įvairiose Lenkijos vietose. LDK didikų giminių užsakymu projektavo bažnyčias Lešnos ir Lietuvos Aukštosios vietovėse pietvakariniame valstybės kampe, prie sienos su Lenkija.

 

M. Karpowicz iškelia hipotezę, kad K. A. Bajis galėjo prisidėti prie vizitiečių Švč. Jėzaus širdies bažnyčios Vilniuje projektavimo pirmajame jos statybų etape. Bažnyčia užbaigta V dešimtmetyje kitų architektų, tarp kurių, spėjama, buvo J. K. Galubicas, J. Pola ir Domenikas Fontana. Šios bažnyčios planas (graikiško kryžiaus formos su centre esančiu kupolu) ir vidaus erdvė primena K. A. Bajo gimtosios Maljazo parapijos bažnyčią.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Lešna: *Paulinų bažnyčia

Lietuvos Aukštoji: *Parapinė Švč. Trejybės bažnyčia (neišliko)

Vilnius: *Vizitiečių Švč. Jėzaus širdies bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Dizionario biografico degli italiani, Roma 1966, t. 7, 308-309.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘700, Ticino 1999, 77-109.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2013. 

Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page