top of page
Fontana, Domenikas (apie 1680 – prieš 1755)

 

Domenico Fontana

Mendrizijus (Mendrizijotas)

Architektas. Į Lenkiją atvyko iki 1698 m. kartu su broliu Džuzepe Džakomu Fontana (1676-1739), kuris tapo įtakingu architektu prie karaliaus dvaro Varšuvoje. Kuo Italijoje vertėsi judviejų tėvas Giacomo (?–1695) ir senelis Marsilio (1620–1651) Fontanos, nežinoma, tačiau tarp jų prosenelio Giacomo (Giovanni Giacomo, 1584/1594–?) brolio Francesco Amadeo (1606–?) palikuonių buvo ne vienas iškilus ir žinomas architektas. Pavyzdžiui, architektas ir skulptorius, Berninio mokinys Carlo Fontana (1638–1714), pastarojo sūnus architektas Francesco Fontana (1668–1708) ir anūkai: architektas, raižytojas Filippo Vasconis (1688–1730) ir architektas Mauro Fontana (1701–1767).

 

Domenikas apsigyveno LDK teritorijoje, Gardine, kur karjerą plėtojo nuo 1719 m. Tokį pasirinkimą galėjo lemti tai, kad nuo 1673 m. kas trečias Lenkijos-Lietuvos seimas vykdavo šiame mieste, tačiau infrastruktūra nebuvo išplėtota. Dėl šios priežasties, XVIII amžius šiam miestui reiškė milžiniškas statybas, o taip pat demografinį ir urbanistinį augimą. Vedė Starodubo pavieto maršalo dukterį Teklę Perešviet Soltan. Domeniko šeima buvo įsikūrusi žmonos su kraičiu gautame dvare Sviacke, vos keliolika mylių nutolusiame nuo Gardino. Aplink Gardiną įsigijo įvairaus nejudamo turto, buvo LDK kariuomenės kapitonas. Vadintas „Gardino architektu,” nes būtent šiame mieste ir jo apylinkėse daugiausiai projektavo ir statė. Jo projektuotos bažnyčios turi rečiau LDK žemėse sutinkamą graikiško kryžiaus planą.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Gardinas:

*Basųjų karmelitų bažnyčia (neišliko)

Jėzuitų kolegijos refektoriumas (neišliko)

M. K. Radvilos rūmai (neišliko)
P. Sanguškos rūmai (neišliko)
Unitų Dievo motinos gimimo cerkvė

Liškiava: *Dominikonų bažnyčia

Vygriai: *Kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia

Vilnius:

Paulinų bažnyčia ir vienuolynas (neišliko)

Vizitiečių Švč. Jėzaus širdies bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Andrzej Betlej, Nowe wiadomości na temat pałacu Sanguszków w Grodnie, Przegląd Wschodni, 1(21), 1999, 124-130.

  • Wojciech Boberski, Allgemeines Künstler-Lexicon, Band 42, München-Leipzig 2004, 123.

  • Auksė Kaladžinskaitė, Architektas Domenico Fontana: autorystės labirintuose, Menotyra 4, 2018, 259-277.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część IV, t. 4: Kościoły Grodna, Kraków 2018.

  • Joanna Winiewicz, Paweł Fontana i inni architekci Fontanowie w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, 1992, nr. 2, 49-61.

Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page