top of page
Fontana, Džuzepė Džakomas (1676-1739)

 

Giuseppe Giacomo Fontana (II)

Mendrizijus (Mendrizijotas)

Į Lenkiją atvyko iki 1698 m. kartu su broliu Domeniku Fontana (mirė iki 1755 m.). Jiems atvykti padėjo Lenkijoje dirbę dėdės architektai Domenikas ir Džovanis Batista Čeroniai (Ceroni). 1698-1715 m. dirbo LDK vicekanclerio Stanislovo Antano Ščukos tarnyboje, kur buvo paprasčiausias darbų prižiūrėtojas. 1709 m. vedė miestietę Barbarą Keller ir galutinai įleido šaknis Lenkijoje. Su dėdžių pagalba 1715 m. persikėlė į Varšuvą, kur IV dešimtmetyje tapo karaliaus architektu. Svarbiausi Dž. Dž. Fontanos darbai yra Varšuvoje. Ten jis pastatė keliolika bažnyčių, vienuolynų ir didikų dvarų.

 

Džuzepės Džakomo Fontanos šeima buvo gausi, net 13 vaikų. Sūnūs taip pat buvo ugdomi architektais ir inžinieriais. Daugiausiai žinoma apie tris: Džakomą ( Jakub, Jacob,1710–1773), Džuzepę „trečiąjį“ ir Džovanį Kancijų ( Jan Kanty, 1731–1800). 

 

Džuzepė Džakomas Fontana savo įtaka ir ryšiais praminė kelius ne tik savo sūnums, bet ir kitiems giminaičiams bei kraštiečiams. Pavyzdžiui, 1726 m. padėjo iš Kastelo Valsoldos atvykusiam Paolui Antonijui Fontanai (1696–1765) gauti architekto vietą LDK didžiojo maršalo Pauliaus Karolio Sanguškos dvare ir įsikurti Liubartuve. Remiantis Fontanų šeimos narių ir jų giminaičių biografijomis ir veiklos faktais, galima daryti prielaidą, jog Fontanų šeima tarsi „pasidalijo“ Abiejų Tautų Respubliką: Džuzepei Džakomui, o vėliau jo sūnums Džakomui, Džovaniui Kancijui bei giminaičiui Domenikui Merliniui (1730–1797) pavyko įsitvirtinti karališkojo dvaro orbitoje ir teko sostinė, Mazovijos, Ravos, Palenkės vaivadijos bei Palenkės ir Trakų vaivadijų pasienis, sūnus Džuzepė „trečiasis“ dirbo šiaurės rytinėse Vitebsko, Polocko, Mstislavlio vaivadijose, giminaitis Paolas Antonijus Fontana profesinę veiklą vykdė Liublino, Voluinės ir Brastos vaivadijose. Domenikui Fontanai pavyko įsitvirtinti Trakų vaivadijoje, tuo metu apėmusioje Gardiną.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Sidra: parapinė bažnyčia (neišliko)

Vilnius: Vizitiečių bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Wojciech Boberski, Fontana (Giuseppe Giacomo) II, Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 42, München-Leipzig, 2004, 123-124.

  • Auksė Kaladžinskaitė, Architektas Domenico Fontana: autorystės labirintuose, Menotyra 4, 2018, 259-277.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘700, Lugano 1999, 37-42.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page