Fontana, Paolas Antonijus (1696-1765)

 

Paolo Antonio Fontana

Kastelo Valsolda (Valsolda)

Architektas. Giminaičio Džuzepės Džakomo Fontanos, įtakingo architekto prie karaliaus dvaro Varšuvoje, kvietimu 1723 m. išvyko iš Valsoldos į Lenkiją. 1726 m. įsidarbino pas Povilą Sangušką (1680-1750), LDK maršalką. Iki gyvenimo pabaigos dirbo prie įvairių šio didiko projektų Lenkijos karalystėje: Liublino krašte ir Voluinėje. Laikomas žymiausiu tose teritorijose dirbusiu architektu. LDK teritorijoje dirbo vos prie kelių objektų įvairioms LDK didikų giminėms: Sapiegoms, Pociejams ir kt., taip prisidurdamas prie pagrindinės savo veiklos P. Sanguškos dvare.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Lietuvos Aukštoji (Высокае): Sapiegų rūmai
Slanimas: *Jėzuitų Šv. Juozapo bažnyčia
Vlodava (Włodawa):

Paulinų bažnyčia

*Sinagoga

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Mariusz Karpowicz, Artisti Valsoldesi in Polonia nel’600 e ‘700, 142-164.

  • Danuta Miszczak, Kalendarium prac Pawła Antoniego Fontany we Włodawie, Roczniki humanistyczne, t. XVIII, z. 5, 1970, 55-68.

  • Józef Skrabski, Paolo Fontana nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007.

  • Joanna Winiewicz, Biografia i działalność Pawła Fontamy w świetle rachunków dworu Sangószków, Biuletyn Historii Sztuki, 1987, nr. 3⁄4, 323-332.

  • Joanna Winiewicz, Paweł Fontana i inni architekci Fontanowie w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, 1992, nr. 2, 49-61.

  • http://www.museocasapagani.it/artisti-valsolda/paolo-antonio-fontana/ (2017-01-07)

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija

MECENATAS

Michaelson boutique hotel Klaipėdoje

RĖMĖJAS

Kelionių organizatorius Litaura

PARTNERIS

Mendrizijaus (Tičinas, Šveicarija) patricijai