top of page
Fontana, Paolas Antonijus (1696-1765)

 

Paolo Antonio Fontana

Kastelo Valsolda (Valsolda)

Architektas. Giminaičio Džuzepės Džakomo Fontanos, įtakingo architekto prie karaliaus dvaro Varšuvoje, kvietimu 1723 m. išvyko iš Valsoldos į Lenkiją. 1726 m. įsidarbino pas Povilą Sangušką (1680-1750), LDK maršalką. Iki gyvenimo pabaigos dirbo prie įvairių šio didiko projektų Lenkijos karalystėje: Liublino krašte ir Voluinėje. Laikomas žymiausiu tose teritorijose dirbusiu architektu. LDK teritorijoje dirbo vos prie kelių objektų įvairioms LDK didikų giminėms: Sapiegoms, Pociejams ir kt., taip prisidurdamas prie pagrindinės savo veiklos P. Sanguškos dvare.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Biala: *Bazilijonų bažnyčia

Brestas: *Brigičių bažnyčia (neišliko)

Lietuvos Aukštoji (Высокае): Sapiegų rūmai (neišliko)

Rakovas (Ракаў): *Dominikonų venuolynas (medinis, nešliko)

Slanimas: *Jėzuitų Šv. Juozapo bažnyčia (neišliko)
Vlodava (Włodawa):

Paulinų bažnyčia

*Sinagoga

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Mariusz Karpowicz, Artisti Valsoldesi in Polonia nel’600 e ‘700, 142-164.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2013. 

  • Danuta Miszczak, Kalendarium prac Pawła Antoniego Fontany we Włodawie, Roczniki humanistyczne, t. XVIII, z. 5, 1970, 55-68.

  • Józef Skrabski, Fontana, Paolo, Allgemeines Künstlerlexikon - Internationale Künstlerdatenbank - Online, [2020.05.05]

  • Józef Skrabski, Paolo Fontana nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007.

  • Joanna Winiewicz, Biografia i działalność Pawła Fontamy w świetle rachunków dworu Sangószków, Biuletyn Historii Sztuki, 1987, nr. 3⁄4, 323-332.

  • Joanna Winiewicz, Paweł Fontana i inni architekci Fontanowie w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, 1992, nr. 2, 49-61.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page