top of page
Putinis, Karlas (1644-1682)

 

Carlo Puttini

Albogazijus (Valsolda)

 

Architektas. Spėjama, kad į Lietuvą kartu su broliu Pjetru Putiniu, tarpininkaujant giminaičiui, Lenkijos- Lietuvos valdovo architektui I. Afaitačiui. Kartu su broliu Karlas, iki pat savo netikėtos mirties 1682 m., dirbo prie Pažaislio kamaldulių vienuolyno ir bažnyčios statybų. Manoma, jis daugiau užsiėmė organizaciniais statybų priežiūros darbais. Buvo vedęs žmoną iš LDK. Anksti mirė, palaidotas Pažaislyje. Be keletos užuominų, šaltiniuose apie jį nėra jokios kitos informacijos.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Kaunas: Pažaislio kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Artisti Valsoldesi in Polonia nel ‘600 e ‘700, Como 1996, 86-95.

  • Mariusz Karpowicz, Artyści włoscy w Pożajściu. Pietro Puttini i Giovanni Merli, Rocznik Historii Sztuki, tom XXI, 1995, 317-333.

  • M. Paknys, Nowe żródła o artystach w Pożajściu w kręgu mecenatu Krzysztofa Zygmunta Paca, Buletyn Historii Sztuki, 2000, nr. 1/2,153-161.

  • M. Paknys, Pažaislis. Menas ir istorija, Vilnius 2005.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page