top of page
Fodiga, Gasparė (? – 1625)

 

Gaspare Fodiga

Mezokas (Graubiundenas)

Architektas, skulptorius. Apie 1596 m. atvyko į Lenkiją, apsigyveno Chencinose, įkūrė ten savo dirbtuves, vedė Zuzaną iš Grodzanovičių, tapo miesto tarėju ir vaitu. Kartu su juo dirbo du broliai – Sebastianas ir Albertas. Labai daug kūrė, ypač Lenkijos Kielcų krašte. Statė koplyčias, bažnyčias, namus, rotušę, kūrė skulptūras. Apie 1600 m. dirbo Nesvyžiuje, M. K. Radvilui Našlaitėliui, kur vadovavo mūrininkų ir akmentašių dirbtuvei. Statė Nesvyžiaus pilį ir kitus mecenato pastatus, kūrė skulptūras. Nuo 1601 m. dirbo Radvilų rezidencijoje Didžiojoje Lenkijoje, Šydlovecuose, kur perstatinėjo rūmus ir miesto rotušę. Pasamdytas Povilo Stepono Sapiegos (1565-1635), sukūrė užsakovo ir trijų jo žmonų skulptūras antkapiniam paminklui, įrengtam Alšėnų pranciškonų bažnyčios koplyčioje.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Nesvyžius: M. Radvilos Našlaitėlio rūmų ir kitų pastatų statyba, skulptūrų kūrimas
Alšėnai (Гальшаны): Pranciškonų bažnyčioje buvusios keturios Sapiegų skulptūros. Šiandien jos muziejuje Minske

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Tadeusz Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrynus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji Nieświeskiej, Warszawa 1998.

  • Mariusz Karpowicz, Da contadino a magnate. Gaspare Fodiga, architetto e scultore di Mesocco in Polonia, Mesocco 2002.

  • Lietuvos dailininkų žodynas, t.1: XVI-XVIII a., Vilnius 2005, 106-107.

  • Marija Matušakaitė, Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK, Vilnius 2009, 161-164.

  • Michał Wardzyński, Nagrobek Pawła Sapiehy i jego żon w kościele oo. franciszkanów w Holszanach, Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, Warszawa 2004, 99-116. 

Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page