top of page
Čeronis, Karlas (1647–1721)

 

Carlo Ceroni

Albogazijus (Valsolda)

Architektas ir statybų vadovas. Į Lenkiją atvyko apie 1680 m. Neabejotina, kad jį pakvietė ir globėju buvo karališkasis architektas ir Čeronio giminė I. Afaitatis, kilęs iš to paties Albogazijaus miestelio. Jis dirbo prie karaliaus ir didikų funduotų projektų – Kapučinų bažnyčia Varšuvoje, parapinės ir reformuotų pranciškonų bažnyčių Vengrove ir kitose vietose. LDK žemėse jam priskiriama tik viena bažnyčia Palenkėje. 

Karlas į Varšuvą buvo pasikvietęs savo jaunesnį brolį Frančeską (1660-1724). Nelabai aišku kaip jie tarpusavyje dalinosi darbus, todėl dažnai istoriografijoje figūruoja abiejų vardai vienas šalia kito.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Janovas: *Švč. Trejybės bazilika

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Carlo e Francesco Ceroni, Comune di Valsolda 1998.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2013. 

Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page