top of page
Šaulys, Jurgis (1879-1948)


Luganas – Suviljana, Kastanjola

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas. Kilęs iš Žemaitijos, Švėkšnos apylinkių. Mokėsi Vilniuje, studijavo ekonomiką Berno universitete, kurį baigė filosofijos daktaro laipsniu. Net gyvendamas Šveicarijoje, rūpinosi kultūra, susirašinėjo su lietuvių visuomenės veikėjais, rašė straipsnius į lietuvišką spaudą, redagavo įvairius laikraščius. Baigęs studijas 1912 m. grįžo gyventi į Vilnių, kur įsitraukė į organizacinį lietuvių gyvenimą. Pirmojo Pasaulinio karo metu pradėjo reikštis kaip besikuriančios Lietuvos valstybės politikas ir diplomatas. 1917 m. buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, kuri 1918 vasario 16 d. paskelbė nepriklausomybės aktą. 1917-1918 m. dalyvavo Berno ir Lozanos konferencijose. Tarpukaryje dirbo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje Vokietijoje, Italijoje, Vatikane ir Lenkijoje. Jis buvo pirmasis Lietuvos pasiuntinybės Šveicarijoje organizatorius (1919 m.). 1931-1938 m. laikotarpyje ėjo Lietuvos pasiuntinio šioje šalyje pareigas, bet kadangi buvo ir Vokietijos pasiuntinys, rezidavo Berlyne. Prasidėjus Antrajam Pasauliniam karui, grįžo į Šveicariją, kur iki pat ambasados uždarymo 1946 m. dirbo Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru.

Nuo maždaug 1938-1939 m. iki 1948 m. J. Šaulys kartu su žmona, garsia operos dainininke Mafalda Salvatini, gyveno Suviljanoje. Abu palaidoti netoliese esančiose Kastanjolos kapinėse. Tai buvo labai sudėtingas Lietuvos valstybei laikotarpis - Antrasis Pasaulinis karas, vokiečių, o vėliau - rusų okupacija. Net tokiomis sąlygomis J. Šaulys sugebėjo kovoti už Lietuvos interesus, jo namuose Suviljanoje vykdavo Lietuvos išeivijos veikėjų susitikimai ir derybos.

bottom of page