top of page
Pietinė Šveicarija (Tičinas) – Luganas

LUGANAS – Kastanjola

Lugano, Castagnola

Vasario 16 d. signataro kapas

Kastanjolos kapinės ir J. Šaulio kapas. Iki XXI a. pradžios tai buvo vienintelio lietuvio, palaidoto Lugano mieste, kapas.

Martyno Ambrazo nuotraukos

Nedidelėse Kastanjolos (Castagnola) kapinėse, įspraustose tarp gyvenamųjų namų ir vingiuotų gatvių, palaidotas Jurgis Šaulys (1879-1948) - Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas. Nuo 1938-1939 m. iki mirties jis gyveno greta esančiame Suviljanos rajone, eidamas Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio Šveicarijoje pareigas. Šveicarijos vyriausybei uždarius Lietuvos ambasadą (1946 m.) J. Šaulys ir toliau rūpinosi Lietuvos reikalais. Šalia yra jo žmonos Mafaldos Salvatini Šaulys (1888-1971) kapas.

J. Šaulio Lugano laikotarpis sutapo su Lietuvos valstybingumo ir jo asmeninio gyvenimo pabaiga. Nepaisant to, iki pat savo mirties jis gaudavo korespondenciją, įvairią spaudą, komunikavo su kitais užsienyje likusiais Lietuvos diplomatais bei rezistencijos organizatoriais. Išlikę dokumentai rodo, jog 1948 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais t.y. likus vos kiek daugiau nei mėnesiui iki mirties (spalio 18 d.), Lugane lankėsi diplomatai V. Sidzikauskas ir iš Romos atvykęs S. Lozoraitis. Susitikimo metu buvo aptarti pasipriešinimo sovietų okupacijai klausimai. Kalbėta apie santykių tarp išeivijoje susikūrusio VLIK’o (Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas) ir užsienyje likusio Lietuvos diplomatinio sektoriaus suderinimą.

bottom of page