top of page
Kastelis, Mateo (apie 1560 – 1632)

 

Matteo Castelli (t.p. Castello)

Melidė (Lugano ežero pakrantės)

M. Kastelis laikomas žymiausiu XVII a. pirmosios pusės ne tik ATR, bet ir visos vidurio Europos menininku, perkėlusiu itališkojo baroko formas už gimtinės ribų. Jaunystėje Romoje projektavo pastatus kartu su žymiausiais to laikmečio architektais D. Fontana ir K. Madernu. Jis dirbo S. Maria Maggiore bazilikos - seniausios Romoje - koplyčiose, sukūrė S. Andrea della Valle fasadą, kuris bus atkartojamas tūkstančiuose Europos barokinių bažnyčių, ir buvo vienu iš Šv. Petro bazilikos - svarbiausios katalikiškojo pasaulio bažnyčios - fasado kūrėjų. Kai kurių meno istorikų M. Kastelis yra vadinamas vienu garsiausių ankstyvojo baroko architektų, šalia D. Fontanos, K. Maderno ir F. Borominio. Visi jie buvo amžininkai, nuo Lugano ežero pakrančių ir vienas su kitu susigiminiavę. Tik vienas iš šios ketveriukės - M. Kastelis - išvyko už Italijos ribų ir tobuliausią savo gyvenimo kūrinį - Šv. Kazimiero koplyčią - suprojektavo Vilniuje. Iš visų su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste siejamų architektų, M. Kastelis, tikriausiai, yra pats žymiausias.

Lenkiškai-lietuviškas M. Kastelio laikotarpis prasidėjo 1613 m., kai jis atvyko į Varšuvą dirbti pagrindiniu karaliaus architektu. Užsiėmė perstatyti Varšuvos karaliaus rūmus ir kitas jo rezidencijas – Ujazdovo ir Kazimiero rūmus (dabar Varšuvos universiteto centriniai rūmai). Lenkijos-Lietuvos valdovo Zigmanto Vazos pageidavimu 1623 m. pradėta statyti Šv. Kazimiero koplyčia Vilniaus katedroje. Spėjama, kad M. Kastelis parengė jos projektą ir iš pradžių vadovavo jos statyboms. Kai 1632 m. mirė, jo darbus šv. Kazimiero koplyčioje pratęsė ir 1636 m. užbaigė sūnėnas K. Tenkala. Yra duomenų, leidžiančių teigti, jog pastarasis vadovavo koplyčios statyboms nuo pat jų pradžios, taip pat yra manančių, kad būtent K. Tenkala sukūrė visą koplyčios projektą, tokiu būdu gerokai sumenkinant M. Kastelio indėlį.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Vilnius: Vilnius: Šv. Kazimiero koplyčia (Vilniaus katedra)

 

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Howard Hibbard, Carlo Maderno and Roman Architecture 1580-1630, London 1971.

  • Mariusz Karpowicz, Matteo Castello architekt wcześniego baroku, Warszawa 1994.

  • Mariusz Karpowicz, Matteo Castello l’architetto del primo barocco a Roma e in Polonia, Ticino 2003.

  • Birutė Rūta Vitkauskienė, Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje, Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, Vilnius 2006, 46-67.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page