top of page
Borominis, Frančeskas (1599-1667)

 

Francesco Borromini
Bisonė (Lugano ežero pakrantės)

Visų laikų žymiausias iš Tičino kilęs architektas. Laikomas vienu iš įtakingiausių Europos baroko kūrėjų. Projektavo Romoje, o žymiausios jo statytos bažnyčios - S. Ivo alla Sapienza, S. Carlo alle Quattro Fontane ir S. Agnese in Agone - padarė milžinišką įtaką visos Europos architektūrai. Jų detalių ar visumos koncepcijų imitavimų aptinkame ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Šis kraštas tapo labiausiai į šiaurės-rytus nutolusia šalimi, kurioje taip anksti ir taip giliai pasireiškė F. Borominio įtakos. Pirmasis ryškus tokių įtakų pavyzdys - Pažaislio kamaldulių bažnyčia.

Nors pats architektas Lietuvoje niekada nebuvo, tačiau jo idėjos čia skverbėsi nuo XVII a. vidurio ir per visą XVIII a. Dažnai jos buvo pernešamos LDK didikų pasamdytų jo kraštiečių - Lugano ežero pakrančių menininkų - rankomis. Tarp tokių galėtume išskirti Pažaislio kamaldulių bažnyčios architektus I. Afaitatį su P. Putiniu, Antakalnio (Vilnius) architektą ir dekoratorių Dž. P. Pertį, bei, dalinai, XVIII a. Vilniaus baroko kūrėjus Džuzepę Fontaną ir A. Paraką. F. Borrominio pasiūlyta baroko atmaina kratėsi monumentalumo, kuris taip įprastas Prancūzijos, Ispanijos ar net pačios Italijos barokui, ir kūrė netikėtumo, netaisyklingumo ir grakštumo įspūdį. Visi šie elementai įsitvirtins LDK baroke ir taps neatsiejama jo dalimi. Ypač raiškiai tai matosi XVIII a. klestėjusioje Vilniaus baroko mokyklos kūryboje.

Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page