top of page
Pertis, Džovanis Pjetras (1648-1714)

 

Giovanni Pietro Perti (t.p. Peretti, Paretti), Petras Pertis

Mudžas (Mendrizijotas)

 

Vienas žymiausių XVII-XVIII a. stiuko lipdytojų Europoje, kilęs iš garsios stiuko lipdytojų giminės, žinomos Čekijoje ir Lenkijoje. Į Lietuvą atvyko apie 1675-1677 m. tiesiai iš Italijos. Pradžioje dirbo LDK etmonui M. K. Pacui. Šiam mirus ir pabaigus darbus prie pagrindinio buvusio mecenato projekto – Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios Vilniuje (Antakalnyje) – dekoravimo, 1684 m. išvyko į gimtinę. Pastaroji bažnyčia, dekoruota kartu su kraštiečiu Dž. M. Galiu, yra žinoma kaip viena gausiausiai, turtingiausiai ir meistriškiausiai dekoruotų bažnyčių visoje Europoje. Maždaug 1686-1689 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti kitam LDK didikui – J. K. Sapiegai. Gyveno ir dirbo daugiausiai Antakalnyje (tuometinis Vilniaus priemiestis). Būtent čia įgyvendinti stambiausi jo gyvenimo projektai - Sapiegų ir Sluškų rūmų bei Trinitorių bažnyčios ir vienuolyno statybos ir dekoravimas. Į Lietuvą kartu su savimi buvo atsivežęs brolių ir kitų giminaičių. Spėjama, kad kai kurie iš jų galėjo prisidėti prie Dž. P. Perčio vykdomų projektų. Perčių giminė greitai susigiminiavo su šalies, ypač Vilniaus, elitu ir LDK žemėse išliko bent iki XVIII a. pabaigos. Dž. P. Pertis buvo ne tik menininkas, bet ir gelumbės pirklys, palūkininkas, nejudamo turto Šveicarijoje ir Lietuvoje valdytojas. Vedė Pažaislyje ir Vilniuje dirbusio italo tapytojo M. Palonio (Palloni) dukterį.

 
Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Gardinas:

*Bernardinų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

J. K. Sapiegos rūmai (neišliko)
Jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Mikailiškės: *Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia

Vilnius:

D. Sluškos rūmai
J. K. Sapiegos rūmai
M. K. Paco rūmai
Šv. Kazimiero koplyčia (Vilniaus katedra)

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia
Trinitorių vienuolynas ir bažnyčia

*Trinapolio Švč. Trejybės bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Lietuvos dailininkų žodynas, t. I: XVI-XVIII a., Vilnius 2005, 210.

  • Paknys Mindaugas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009, 64-67.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nel ‘600, Bellinzona 1983, 150-156.

  • Słownik artystów polskich, t. VII, Warszawa 2003, 28-32.

  • Anna Sylwia Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Ossolineum 2008.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page