top of page
Bernardonis, Džovanis Marija (1541-1605)

 

Giovanni Maria Bernardoni
Tiksli kilmės vieta nežinoma. Spėjamos: Sorengas (šiandien Lugano priemiestis), Lainas (Intelvio slėnis) ir Kanjas (Varezės sritis). Visos šios vietovės išsidėsčiusios aplink Lugano ežerą.

Architektas. Jėzuitas. Nuo 1564 m., kai įstojo į Jėzaus Draugiją, dirbo prie jos architektūrinių projektų įvairiose Italijos vietose. 1583 m. vienuolija architektą pasiuntė į Lenkiją, kur statė sakralius pastatus Lubline, Kališe ir Poznanėje. Nuo 1586 m. dirbo M. K. Radvilai Našlaitėliui Nesvyžiuje. Ten pastatė antrąją barokinę bažnyčią pasaulyje po Romos Il Gesù. Dėka mecenato M. K. Radvilos Našlaitėlio įsikišimo, ji savo avangardinėmis formomis keliais dešimtmečiais pralenkė tuo metu Romoje ir kitur Europoje statomus barokinius pastatus. Baigęs darbus Nesvyžiuje, 1599 m. išvyko į Krokuvą. Ten ir keliose kitose Lenkijos vietovėse dirbo iki mirties. Nors tai buvo daugiau tradicinis, ne ypatingai originalus architektas (su vienintele išimtimi Nesvyžiuje), tačiau yra svarbus, nes buvo pirmasis už Romos ribų perkėlęs Il Gesù bažnyčioje įkūnytas ką tik užgimusio baroko formas.

Bernardonis. S. Gumileŭskio skulptūra Nesvyžiaus rūmų parke. R. Kamuntavičiaus nuotrauka

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Gardinas: *Parapinė bažnyčia „Vytauto fara” (neišliko)
Naujasis Sveržanis: Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia
Nesvyžius:

Arkangelo Gabrieliaus (Šv. Mykolo) koplyčia (neišliko)

Benediktinių vienuolynas su Šv. Eufemijos bažnyčia

Bernardinų vienuolynas ir Šv. Kotrynos bažnyčia (bažnyčia neišliko)

Jėzuitų Dievo Kūno bažnyčia

Jėzuitų kolegija (neišliko)

M. K. Radvilos Našlaitėlio rezidenciniai rūmai

Nesvyžiaus miesto suplanavimas
Špitolė su Šv. Dvasios koplytėle (neišliko)
Šv. Lozoriaus koplyčia (neišliko)

Myras: Šv. Mykolo bažnyčia
Vilnius: *Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • L’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’Europa centro-orientale, a cura di Sante Graciotti e Jerzy Kowalczyk, Roma 1999.

  • Tadeusz Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrynus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji Nieświeskiej, Warszawa 1998.

  • Dizionario biografico degli italiani, Roma 1968, t. 9, 316.

  • Tamara Gabrus, Georgij Galenczanka, G. M. Bernardoniego projekty kościołów na Białorusi, Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, Warszawa 1995, 163-175.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, Ticino 2002, 41-52.

  • Mindaugas Paknys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009, 20-23.

Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page