top of page
Kastelis, Andrėja (1587-1637)

 

Andrea Castelli (t.p. Castello)

Luganas - Šv. Karlo bažnyčia

Skulptorius. Tikėtina, kad skulptoriaus karjerą pradėjo Romoje, proteguojamas garsiojo giminaičio M. Kastelio. Apie 1627-1630 m. kartu su broliu Antonijumi (1591-1638) atvyko į Lenkiją, gyveno ir dirbo Krokuvoje. Anot M. Karpowicz, Andrėja Kastelis kartu su kitu tičiniečiu - S. Sala - vieninteliai galėjo sukurti ypač profesionalias Vilniaus katedros Šv. Kazmiero koplyčios pilko smiltainio skulptūras. Lenkiškasis- Lietuviškas laikotarpis, galėjęs trukti apie penkerius metus, Andrėjai buvo vienas iš gyvenimo etapų. Išvykęs iš Vilniaus, jis dirbo Transilvanijoje (minimas 1632-1634 m.), vėliau - Milane. Šiame mieste jam priskiriamas Katedros portalas (pagal F. M. Rikino (Richinno) projektą). Spėjama, kad mirė Venecijoje.

Anot M. Paknio, labai mažai tikėtina, kad A. Kastelis dirbo Šv. Kazimiero koplyčioje, nes nei vienas šios giminės atstovas nėra minimas Koplyčios statybų registruose. To paties istoriko nuomone, M. Karpowicz savo išvadas paremia meninėmis analogijomis, kurios nėra pagrįstos jokiais rašytiniais šaltiniais.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Vilnius:
*Šv. Kazimiero koplyčia (Vilniaus katedra)

**Šv. Mykolo bažnyčia (Kristupo Sapiegos epitafija)
**Švč. Trejybės (unitų) bažnyčia (Barboros Naruševičiūtės-Tiškevičienės antkapis)

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

** - šiandieniniai menotyrininkai nesutaria kuriam Tičino skulptoriui priskirti šį kūrinį. M. Karpowicz mano tai buvus bendru S. Salos ir A. Kastelio darbu, o M. Matušakaitė - brolių Kostantės ir Džovanio Džakomo Tenkalų.

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, Ticino 2002, 155-173.

  • Mariusz Karpowicz, Andrea i Antonio Castello. Rzeźbiarze krakowscy XVII w., Warszawa 2002.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page