top of page
Kandžierlė, Džovanis (m. 1653)

 

Giovanni Cangierle (Canger, Joannes)

Manoma, kad kilo iš Lugano

Architektas, gyvenęs ir kūręs daugiausiai Liubline. Šiame mieste nuo XVI a. pirmosios pusės kūrė daug graubiundeniečių ir tičiniečių. XVI-XVII a. sandūroje čia buvo sukurta specifinė gotikos ir renesanso stilių atmaina, kuri išplito visoje Lenkijoje teritorijoje ir kai kuriose LDK vietovėse (plačiau žr. Anoniminiai graubiundeniečiai). Dž. Kandžierlė buvo vienas iš žymiausių XVII a. antrojo ketvirčio Liublino architektų, kūręs ten 1623-1656 m. laikotarpyje. Liubline jis rekonstravo Šv. Kryžiaus bažnyčią (1627-1629), Žešove (Rzeszów) pastatė bernardinių bažnyčią bei Tiškevičių koplyčią (1631-1635) prie Liublino Dominikonų bažnyčios. LDK teritorijoje Mykolo Sapiegos (m. 1644) užsakymu, kartu su kraštiečiu P. Negroniu (Luganas), Kodenyje jis statė Šv. Onos bažnyčią (1631-1635 m.).

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Kodenis (Kodeń): Šv. Onos bazilika

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Zbigniew Bania, Canger, Joannes, Allgemeines Künstlerlexikon - Internationale Künstlerdatenbank - Online [2020.05.05]

  • Tadeusz Bernatowicz, Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku, Sztuka ziem Wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Lublin 2000, 15-26.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, Ticino 2002, 86-87.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page