top of page
Anonimai graubiundeniečiai (XVI-XVII a. sandūra)

Graubiundenas

 

Varšuvos universiteto profesoriaus, Mariusz Karpowicz, nuomone, XVI-XVII a. sandūroje LDK teritorijoje galėjo dirbti anoniminiai graubiundeniečiai. Iš šio Šveicarijos kantono kilę italų meninkai, kartu su Tičino ir vietos meistrais, Lenkijos mieste Liubline buvo sukūrę savitą architektūros stilių, turėjusį gotikos ir renesanso bruožų. Nemažai tame stiliuje sukurtų pastatų aptinkama ir LDK teritorijoje. Nors tiksli autorystė nežinoma, tačiau manoma, kad kai kuriuos pastatus galėjo projektuoti būtent atvykėliai iš Graubiundeno.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Černaušicai (Чернаўчыцы): *Šv. Trejybės bažnyčia

Šiauliai: *Šv. Petro ir Povilo katedra
Vilnius: *Šv. Mykolo bažnyčia

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Tadeusz Bernatowicz, Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku, Sztuka ziem Wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Lublin 2000, 15-26.

  • Mariusz Karpowicz, Die Graubündner Künstler in Polen, Graubündner Baumeister und Stukkateure, Locarno 1997, 371-391.

  • Mariusz Karpowicz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del Seicento, Lugano 2002, 91-92 p.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page