top of page
Pončinas, Tomazas (1590-1659)

Tommaso Poncino

Luganas - Gentilino

Architektas. Kilęs iš mūrytojo šeimos, tradiciškai, keliavusios po Europa. Lenkijoje nuo maždaug 1620 metų. Nuo V dešimtmečio karaliaus architektas. Projektavo rūmus, bažnyčias ir vienuolynus įvairiose Lenkijos vietose: Varšuvoje, Poznanėje, Kielcuose, Krokuvoje ir kt. Pasižymėjo specifiniu braižu, kuris atrodė gal kiek neakademinis ir nerimtas, tačiau atitinkantis lokalią "lenkišką" dvasią, be to, turintis panašumų su Lugano ežerui artimo Pjemonto architektūra. Lenkų mokslininkė D. Piramidowicz argumentuotai įtikinėja, kad būtent jis galėjo būti Kartūzų vienuolyno Berezoje architektu.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Bereza: *Kartūzų vienuolynas su bažnyčia (šiandien griuvėsiai, dalinai restauruoti)

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

** - šiandieniniai menotyrininkai nesutaria kuriam Tičino skulptoriui priskirti šį kūrinį. M. Karpowicz mano tai buvus bendru S. Salos ir A. Kastelio darbu, o M. Matušakaitė - brolių Kostantės ir Džovanio Džakomo Tenkalų.

Su asmeniu susijusi literatūra:​
  • Mariusz Karpowicz, Tomasz Poncino (ok. 1590-1659) – architekt Pałacu Kieleckiego, Kielce 2002.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 2: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2014, 73.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page