Baltarusijos Respublika

DRUJA

Друя

Bernardinų Švč. Trejybės bažnyčia

Martyno Ambrazo nuotraukos

Druja šiandien nedidelis, apie 1000 gyventojų turintis miestelis. LDK laikais tai buvo svarbus ekonominis ir politinis centras. Nuo XVI a. jame stovėjo pilis, kurios teritorijoje buvo vienas iš didžiausių epochos LDK statinių – Šv. Petro cerkvė. XVII-XVIII a. mieste pastatyta ne viena cerkvė ir katalikų bažnyčia. Nuo 1611 m. miestas atiteko Sapiegoms. Tai prisidėjo prie miesto tolimesnio vystymo ir klestėjimo. Jis tapo vienu svarbiausių šiaurės LDK kultūros, prekybos ir amatų centru.

Su Druja susijęs vienas Lugano ežero pakrančių kilmės architektas A. L. Paraka (Kastelo Valsolda). Iš archyvinių dokumentų žinoma, kad A. Paraka Drujoje suprojektavo ir pastatė Dominikonų bažnyčią maždaug 1763-1773 m. laikotarpyje. Ši dvibokštė bažnyčia buvo vienu iš žymiausių garsiosios Vilniaus baroko architektūros mokyklos pavyzdžių. Ją statant buvo išsikviesti net 22 mūrininkai iš Vilniaus. Tam buvo būtina milžiniška pinigų suma, rodanti, jog A. Paraka buvo gerbiamas ir autoritetingas architektas. Bažnyčios tolimesnė istorija buvo liūdna. XIX a. ji perdaryta į cerkvę: rusai XIX a. dažnai perstatydavo katalikų bažnyčias į cerkves, nes laikė, jog pravoslavų religija yra vienas iš imperiją cementuojančių faktorių. Galų gale, 1909 m., ji buvo rusų susprogdinta.

 

Tačiau, panašu, jog tai ne vienintelis Parakos darbas šiame mieste. Manoma, kad jis kartu su architektu L. Grincevičiumi prisidėjo perstatant Bernardinų vienuolyną ir Švč. Trejybės bažnyčią (pastatyti 1643-1646 m.). XVIII a. 7 dešimtmetyje perstatyti du viršutiniai jos barokinės varpinės aukštai, kurių bruožai idealiai atitinka A. Parakos architektūrinį braižą, matytą netoli stovėjusioje dominikonų bažnyčioje. Jam taip pat priskiriami ir rokoko stiliaus vartai į šventovės teritoriją.

 

Parakai Drujoje dar priskiriamas ištaigingos žydų sinagogos projektas. Šventovė pastatyta 1755-1756 m. Tai buvo viena ištaigingiausių ir turtingiausių krašto sinagogų. Deja, iki mūsų dienų neišliko.

 

Kitoje Dauguvos upės pusėje (dabar Latgala, Latvija) yra Piedrujos miestelis, kuris LDK laikais buvo Drujos dalimi. Ten stovinti Švč. Mergelės Marijos katalikų bažnyčia irgi priskiriama A. L. Parakai (pastatyta 1757 m.).

XVIII a. Vilniaus baroko stiliuje statytos Šv. Petro ir Pauliaus unitų bažnyčios liekanos, gali būti A. Parakos projektas. Kamuntavičiaus nuotraukos

MECENATAS

Michaelson boutique hotel Klaipėdoje

RĖMĖJAS

Kelionių organizatorius Litaura

PARTNERIS

Mendrizijaus (Tičinas, Šveicarija) patricijai