top of page
Šiaurės Italija (Lombardija) – Valsolda

DAZIJUS

Dasio

Lietuviškos formos ant Lugano ežero pakrantės

Parapinė Dazijaus Šv. Bernardo bažnytėlė

Martyno Ambrazo nuotraukos

P. Putinis (Albogazijus), vienas iš svarbiausių Pažaislio kamaldulių bažnyčios architektų, paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį praleido gimtojoje Valsoldoje. Kaimyninės Dazijaus parapijos bendruomenei paprašius suprojektuoti bokštus prie ten esančios bažnyčios, architektas sutiko. Nors buvo suplanuoti du, miestelio gyventojams pinigų užteko tik vienam bokštui. Jei būtų buvę pakankamai pinigų, ši bažnyčia būtų patekusi į visas šiaurės Italijos architektūros knygas, nes bažnyčių su dviem bokštais tuose kraštuose nėra - būna tik vienas arba nei vieno. Tai didelis kontrastas su LDK žemėmis, kur reta bažnyčia neturi dviejų bokštu.

Šios Lugano ežero pakrantės bažnyčios bokštas neabejotinai panašus į Pažaislio bažnyčios. P. Putinis pakartojo, kaip manoma paties sukurto, Pažaislio bažnyčios bokšto koncepciją. Daugiau apie paraleles tarp LDK ir Lugano ežero pakrančių pastatų.

Dazijus

Martyno Ambrazo nuotraukos

Dazijaus gatvelės. Dažnas Valsoldos miestelis turi tokias stačias ir siauras gatveles, kad automobiliai naudojami tik privažiuoti, o ne važinėti po jį.

Dazijus, panašiai kaip ir Pažaislis, yra labai atokioje vietoje. Pažaislis buvo netoli upės, apsuptas sunkiai įžengiamų miškų, o Dazijus - aukštai ant kalno. Prie miestelio privažiuoti yra sudėtinga dar ir šiandien. Galima daryti išvadą, kad P. Putiniui tekdavo dirbti ekstremaliose vietose.

bottom of page