top of page
Baltarusijos Respublika

ORŠA

Орша

Virš 100.000 gyventojų turintis miestas rytinėje Baltarusijos dalyje, ant Dnepro upės. Nuo XV a. čia stovėjo svarbi pilis, gynusi LDK žemes nuo įsiveržimų iš Maskvos. 1514 m. prie Oršos LDK kariuomenė sumušė kelis kartus didesnę Maskvos kariuomenę. Šis mūšis savo svarba kartais lyginamas su Žalgirio mūšiu (1410 m.), per kurį buvo sumušta Kryžiuočių Ordino kariuomenė.

Su miestu susijęs vienas Tičino kilmės architektas - Dž. Fontana (Mendrizijus). 1741-1753 m. jis mieste statė Jėzuitų bažnyčią, kuri iki mūsų dienų neišliko.

bottom of page