PALENKĖ – LENKIJOS RESPUBLIKA

LDK apėmė ne tik didelę dalį dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų dalį, bet ir rytinį Latvijos bei šiaurės-rytinį dabartinės Lenkijos Respublikos kraštą. Pastarasis Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausė nuo XIII/XIV a. Tik XIX-XX a. jis tapo Lenkijos dalimi. Didžioji jo dalis vadinama Palenke. Šiandien joje susikoncentravusi Lenkijos baltarusių mažuma. Krašto šiaurėje, taip vadinamos Suvalkijos žemėse, nuo seno gyvena lietuviškai kalbantieji. Dar šiandien lietuvių ir baltarusių tautinės mažumos yra vyraujančios šiame šiaurės-rytiniame Lenkijos krašte. XXI a. pradžioje, didžioji šio krašto gyventojų dalis savo istorine atmintimi vis dar sieja save su buvusia LDK valstybe.

Palenkė buvo svarbus kultūrine ir ekonomine prasme LDK kraštas. Per ją ėjo svarbūs keliai iš vakarų Europos į LDK ir toliau į Maskvą bei Rusijos žemes. Dar daugiau, čia buvo kelios svarbios galingiausių šalies giminių rezidencijos, Kodenyje - Sapiegų, o Bialoje - Radvilų. Bialos reikšmę LDK kultūrai sunku pervertinti, nes nuo XVII a. čia veikė Krokuvos universiteto padalinys - antroji aukštoji mokykla (po Vilniaus) LDK žemėse. Abiejuose miestuose ir jų apylinkėse XVII-XVIII a. dirbo keletas Lugano kilmės menininkų

Skirtingose Palenkės pusėse – šiauriniame ir pietiniame krašte – XVII a. pab. ir XVIII a. darbavosi du Valsoldos menininkai. Vygriuose kamaldulių vienuolyne randami P. Putinio pėdsakai, o Lenkijos Karalystės ir LDK pasienyje esančios didingos Vlodavos bažnyčios architektu buvo P. Fontana. Paradoksaliai, dar vieno valsoldiečio – A. Parakos – darbo kopija yra Baltstogėje. XXI a. pradžioje čia atstatyta prieš pusšimtį metų Baltarusijose teritorijoje, Berezveče, sugriautas, kaip manoma, jo projektuotas šedevras – Vilniaus baroko stiliaus dvibokštė bažnyčia.

MECENATAS

Michaelson boutique hotel Klaipėdoje

RĖMĖJAS

Kelionių organizatorius Litaura

PARTNERIS

Mendrizijaus (Tičinas, Šveicarija) patricijai