Fontana, Džuzepė (1716-1773)

 

Giuseppe Fontana (III), Juozapas Fontana

Gimė Varšuvoje, bet jo tėvas Džuzepė Džakomas Fontana kilo iš Mendrizijaus (Mendrizijotas)

Produktyviausias Tičino kilmės architektas kada nors dirbęs LDK žemėse. Laikomas vienu žymiausių XVIII a. LDK architektų. Buvo vienu iš tų kūrėjų, kurie prisidėjo prie modernaus ir savito Vilniaus baroko architektūros stiliaus vystymo. Lietuvoje dirbo nuo 1738 m. Pradžioje - Vilniuje. Ten jis nuomavosi namą Pilies gatvėje. Vėliau, nuo 1742 m., persikėlė į rytines LDK žemes. Daugiausiai projektavo Vitebske. Iš viso jam priskiriama apie 40 pastatų visoje LDK teritorijoje. Didžioji jo palikimo dalis XIX-XX a. buvo sunaikinta. Dž. Fontano palikimą sudaro ne tik pastatai: yra žinomas jo nupieštas nedidelio rytinės LDK miestelio, Šklovo, vaizdas.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Bialyničai (Бялынічы): Basųjų karmelitų bažnyčia ir vienuolynas (1968 m. sugriauta)

Bychavas (Быхаў): Sapiegų pilies perstatymas (liko griuvėsiai)

Budslavas (Будслаў): *Bernardinų bažnyčia
Faščovka (Фашчаўка): Jėzuitų bažnyčia (1962 m. sugriauta)
Gardinas:

*Basųjų karmelitų bažnyčia (neišliko)

Sapiegų rūmai (neišliko)

Ivenčius (Івянец): *Pranciškonų bažnyčia
Kamenas (Камень): Pranciškonų bažnyčia (dabar griuvėsiai)

Kotčinas (Котчына): *Dominikonų bažnyčia (po 1945 m. nugriauta)
Kubličai (Кублічы): parapinė bažnyčia (dabar griuvėsiai)

Lužkai (Лужкі): Pijorų bažnyčia (eskizas paruoštas brolio Džakomo Fontanos)
Medilas (Мядзел): Basųjų karmelitų bažnyčia
Orša (Орша): Jėzuitų bažnyčia (neišliko)
Selišča (Селішча): *Bernardinų bažnyčia (XIX a. perstatyta)
Sjanas (Сянно): *Pranciškonų bažnyčia (sugriauta 1844 m.)
Slanimas: Sapiegų rūmai (neišliko)
Smalėnai (Смаляны): *Domininkonų bažnyčia (dabar griuvėsiai)
Stalovičai (Сталовічы): Maltos ordino bažnyčia (pabaigta J. Glaubitzo)
Tarakonai (Таракані): *Bazilijonų bažnyčia (neišliko). Šiandien toje vietoje yra Imianino (Імянін) kaimas.

Vitebskas:

Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas (1956 m. nugriauta)

Unitų katedra (nuo 1799 m. provoslavų Marijos žengimo į dangų katedra, 1938 m. nugriauta, apie 2010 m. atstatyta)

Bazilijonų vienuolynas (1938 m. nugriautas)

Parapijos bažnyčia (1956 m. nugriauta)

Pijorų bažnyčia ir kolegija (1930 m. nugriauta)

*Unitų Prisikėlimo bažnyčia („Rinkos aikštės bažnyčia”, 1938 m. nugriauta, apie 2008 m. atstatyta)

*Unitų Švč. Trejybės bažnyčia (1930 m. nugriauta)

Veina (Вейна): *Unitų bažnyčia, medinė (1930 m. nugriauta)

Vilnius:

Pijorų bažnyčia ir vienuolynas (neišliko)

Sapiegų rūmai Antakalnyje

*Dombrovskių rūmai (neišliko)

*Sluškų rūmai
*Namai Tilto gatvėje (nr. 1⁄2)

Vistyčai (Вістычы): *Cistercų bažnyčia (dabar unitų bažnyčia)

Zelva (Зэльва): Pijorų bažnyčia (dabar griuvėsiai)

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Wojciech Boberski, Dzieje Fary w Witebsku i jej architektoniczne przemiany, Sztuka kresów Wschodnich, Kraków 1999, t. 4, 33-60.

  • Wojciech Boberski, Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski perwowzór, Biuletyn Historii Sztuki, Tom 62, Numer 1/2 (2000), 105-52.

  • Wojciech Boberski, Fontana Józef (Giuseppe) III, Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 42, München-Leipzig, 2004, 126-128.

  • Auksė Kaladžinskaitė, Vilniaus baroko mokyklos sklaida Livonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijose, XVIII a. studijos: Lietuvos didžioji Kunigaikštystė tarp tradicijų ir naujovių, Vilnus 2014, 242-259.

  • Mindaugas Paknys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009, 88-89.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija

MECENATAS

Michaelson boutique hotel Klaipėdoje

RĖMĖJAS

Kelionių organizatorius Litaura

PARTNERIS

Mendrizijaus (Tičinas, Šveicarija) patricijai